fbpx
modele atrybucji google

Google wycofuje 4 modele atrybucji w reklamach i analizie danych

Dlaczego modele atrybucji zostaną wycofane?

Z powodu niskiej popularności – mniej niż 3% konwersji w Google Ads korzysta z tych modeli. Google proponuje nowy model atrybucji, który przynosi wzrost konwersji o 6%.

Jakie modele zostaną wycofane?

 • Pierwsza interakcja (first-click)
 • Liniowy (linear)
 • Spadek udziału z upływem czasu (time decay)
 • Uwzględnienie pozycji (position-based)

Harmonogram wycofania modeli

Modele atrybucji pierwszej interakcji, liniowy, spadek udziału z upływem czasu oraz uwzględnienie pozycji na uwzględnienie pozycji zostaną wycofane w Google Ads i Google Analytics począwszy od września. Przed tym, dla nowo tworzonych działań konwersji, te modele atrybucji nie będą już dostępne w GA4 począwszy od maja i w Google Ads począwszy od czerwca.

Jakie będą konsekwencje dla reklamodawców?

To wpłynie na wszystkich, którzy wciąż używają tych modeli w Google Ads. Wszystko, co nie jest ostatnim kliknięciem, będzie znacznie trudniejsze do śledzenia, ponieważ formuła atrybucji oparta na danych różni się dla każdego reklamodawcy i nie jest widoczna. Reklamodawcy będą musieli przejść na nowy model atrybucji.

Co to oznacza dla twoich kampanii reklamowych?

Może to wpłynąć na wyniki reklam, zwłaszcza jeśli twoje kampanie opierają się na modelu atrybucji innych niż ostatnie kliknięcie. Warto przetestować nowy model atrybucji, aby osiągnąć lepsze wyniki. Wprowadź nowy model atrybucji i śledź jego wpływ na twoje kampanie. Uważaj na ewentualne zmiany i dostosuj swoje strategie reklamowe.

modele atrybucji google

Jak przejść na nowy model atrybucji?

Przełącz się na nowy model atrybucji oparty na danych. Sprawdź, jak działa ten model i jak wpływa na twoje wyniki reklamowe. Monitoruj jego wpływ i dostosuj swoje strategie reklamowe. Pamiętaj, że model atrybucji jest ważny dla śledzenia i mierzenia sukcesu twoich kampanii.

Jak działa model atrybucji oparty na danych?

Model atrybucji oparty na danych zbiera i analizuje dane z różnych źródeł, takich jak punkty kontaktu, które miały miejsce przed konwersją, w celu ustalenia, który punkt kontaktu był najważniejszy. Ten model jest bardziej zaawansowany niż modele oparte na zasadach, ponieważ uwzględnia szerszy kontekst, co pozwala na dokładniejsze przypisanie wartości każdemu punktowi kontaktu.

Jakie korzyści przynosi model atrybucji oparty na danych?

Ten model atrybucji przynosi wiele korzyści, w tym:

 • Większą dokładność w przypisywaniu wartości każdemu punktowi kontaktu w procesie zakupowym klienta.
 • Możliwość śledzenia całego procesu zakupowego klienta, nie tylko ostatniego kliknięcia.
 • Większą elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb reklamodawców.
 • Wzrost konwersji o 6%.

Jakie będą dostępne modele atrybucji w Google Ads?

Po wycofaniu czterech modeli opartych na zasadach, dostępne są dwa modele atrybucji w Google Ads:

Ostatnie kliknięcie – przypisuje całą wartość konwersji ostatniemu punktowi kontaktu.
Opieranie się na danych – przypisuje wartość każdemu punktowi kontaktu w procesie zakupowym klienta, uwzględniając szerszy kontekst.

Jak dostosować strategie reklamowe do nowego modelu atrybucji?

Aby dostosować swoje strategie reklamowe do nowego modelu atrybucji, warto wykonać kilka kroków:

 • Przełącz się na nowy model atrybucji oparty na danych.
 • Przetestuj nowy model atrybucji, monitorując jego wpływ na twoje wyniki reklamowe.
 • Dostosuj swoje strategie reklamowe w oparciu o nowe informacje i wyniki.
 • Uważnie śledź ewentualne zmiany w twoich wynikach reklamowych i dostosuj swoje strategie w razie potrzeby.

Podsumowanie

Google wycofuje cztery modele atrybucji oparte na zasadach pierwszej interakcji, liniowe, Spadek udziału z upływem czasu oraz uwzględnienie pozycji. Wprowadził we wrześniu 2021 r. nowy model atrybucji oparty na danych, który pozwala na dokładniejsze przypisanie wartości każdemu punktowi kontaktu w procesie zakupowym klienta. Reklamodawcy powinni przetestować ten model atrybucji i dostosować swoje strategie reklamowe w oparciu o jego wyniki, aby osiągnąć lepsze wyniki reklamowe.

Polecane wpisy: